Todos
Sociedade da información e desenvolvemento urbano-rexional. Análise de impactos en rexións periféricas a partir da aplicación de metodoloxías de E-inclusión.
Proxectos Xunta de Galicia
21/12/2006 - 20/12/2009
Sociedad de la información y desarrollo urbano-regional. Análisis de impactos en regiones periféricas a partir de la aplicación de metodologías de E-inclusión.
Plan Nacional de I+D
30/09/2006 - 29/09/2009
Axuda para a contratación de persoal técnico de apoio na modalidade de técnicos de proxectos MEC.
Plan Nacional de I+D
17/06/2004 - 16/06/2007
SINDUR. Sociedade da información e desenvolvemento urbano e rexional. Fundamentos teóricos e avaliación de impactos en rexións periféricas.
Proxectos Xunta de Galicia
14/07/2003 - 13/07/2006
Sociedad de la Información y Desarrollo Urbano y Regional. Fundamentos teóricos y valoración de impactos en regiones periféricas.
Plan Nacional de I+D
31/10/2002 - 30/10/2005
1 2
Introduce o texto a buscar: