Categoría:
Estudios Irlandeses
19/11/17
O profesor Patrick 0´Flanagan da University College Cork na conferencia impartida na USC o pasado 14 de marzo de 2016 estableceu unha...
Imáx
Vídeo
Sons
Otros
19/11/17
Dende o Dpto de Xeografía e o Gist. Idega da USC levamos 30 anos promovendo os intercambios...
Imáx
Vídeo
Sons
Otros
19/11/17
Mariña Pose compara o uso das TIC entre estudiantes e profesores das Universidades de...
Imáx
Vídeo
Sons
Otros
19/11/17
As comparación xeográficas entre Galicia e Irlanda en canto a súa estrutura...
19/11/17
As afinidades son moitas pero as diferenzas tamén. Galicia e Irlanda teñen mudado a súa...
19/11/17
Anímate a participar o próximo xoves 10 de marzo de 2016 no Seminario...
1
Non hai vídeos
Non hai sons
17
Noticias
8
Noticias
Queremos promover la relaciones académicas y culturales con México incentivando la investigación y la formación universitaria. El GIST. Idega de la USC colabora con profesores e investigadores de la Universidad de Vigo y de la Universidad de Guadalajara en México para establecer una red de colaboración estable.
46
Noticias
50
Noticias
51
Noticias
17
Noticias
1
Introduce o texto a buscar: